Učenički parlament Srednje stručne škole Cetinje sproveo je anketu o sportu u kojoj je učestvovalo 80 učenika III razreda, u cilju dobijanja tačnih podataka o ovoj temi. Istraživački tim, koji je činilo 4 članova Učeničkog parlamenta, dobijene rezultate predstavio je kroz pite.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Istraživanja među učenicima I-2 boda

UKUPNO BODOVA-2 BODA