Konkurs za prijem delegata/kinja u Uniju srednjoškolaca Crne Gore

Na osnovu odluke donesene 03. oktobra 2021. godine od strane Upravnog odbora Unije srednjoškolaca Crne Gore, Skupština UNSCG raspisuje

KONKURS ZA PRIJEM DELEGATA/KINJA

Unija srednjoškolaca Crne Gore u skladu sa ovim Konkursom omogućava priključenje Skupštini udruženja za 41. srednjoškolca/ku.

USLOVI KONKURSA

Pravo na učešće mogu ostvariti svi učenici/ce koji imaju status redovnog učenika/ce i to u sljedećim školama:

 • Gimnazija „Niko Rolović“ – Bar
 • Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola – Bar
 • Srednja stručna škola – Bar
 • Gimnazija „Panto Mališić“ – Berane
 • Srednja stručna škola „Vukadin Vukadinović“ – Berane
 • Gimnazija „Miloje Dobrašinović“ – Bijelo Polje
 • Srednja elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
 • Srednja mješovita škola „Danilo Kiš“ – Budva
 • Srednja stručna škola – Cetinje
 • Srednja mješovita škola „Ivan Goran Kovačić“ – Herceg Novi
 • Gimnazija – Kotor
 • Srednja pomorska škola – Kotor
 • Gimnazija „Stojan Cerović“ – Nikšić
 • Prva srednja stručna škola – Nikšić
 • Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola – Nikšić
 • Srednja stručna škola – Nikšić
 • Srednja mješovita škola – Petnjica
 • Srednja mješovita škola „Bećo Bašić“ – Plav
 • Srednja stručna škola – Pljevlja
 • Obrazovni centar – Plužine
 • Gimnazija „25. maj“ – Tuzi
 • Srednja škola Medresa „Mehmed Fatih“ – Tuzi
 • Gimnazija „Slobodan Škerović“ – Podgorica
 • Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović“ – Podgorica
 • Srednja građevinsko-geodetska škola „Inž Marko Radević“ – Podgorica
 • Srednja medicinska škola – Podgorica
 • Srednja mješovita škola Golubovci – Podgorica
 • Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“ – Podgorica
 • Srednja stručna škola „Sergije Stanić“ – Podgorica
 • Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović“ – Podgorica
 • Umjetnička škola osnovnog, srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja „Vasa Pavić“ – Podgorica
 • Umjetnička škola osnovnog, srednjeg muzičkog obrazovanja za talente „Andre Navara“ – Podgorica
 • Gimnazija „30. septembar“ – Rožaje
 • Srednja stručna škola – Rožaje
 • Obrazovni centar – Šavnik
 • Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat
 • „Knightsbridge School International“ – Tivat
 • Srednja mješovita škola „Bratstvo jedinstvo“ – Ulcinj
 • Srednja mješovita škola „17. septembar“ – Žabljak

Učenicima se dodjeljuje status delegata na period trajanja njihovog srednjoškolskog obrazovanja.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati su u obavezi da popune Formular za prijavu i da u prijavi dodaju file sa esejem na temu: „Funkcionisanje učeničkih parlamenata u doba korone“.

Esej: 750-2000 riječi, 12pt Times New Roman, prored 1,5.

U ovom veoma izazovnom vremenu, kao i sve ostalo i učenički parlamenti su otežano funkcionisali. Na koji način bi ti organizovao/la rad parlamenta u tvojoj školi u ovom vremenu. Predloži rešenja.

Takođe, u okviru eseja osvrni se na sljedeće:

– Kako ćeš iskoristiti svoje članstvo u Uniji kako bi poboljšao/la status učenika/ca u Crnoj Gori?

Napomena: konkretnost i inovativnost donose dodatne bodove.

File je mora nositi naziv: „tvoje ime.tvoje prezime“ – npr. „marko.marković“

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave se podnose do 17. oktobra 2021. godine do 23:59h.

NAČIN IZBORA NOVIH DELEGATA

Rukovodstvo Unije srednjoškolaca zadržava pravo da u skladu sa brojem prijavljenih kandidata, u slučaju potrebe, organizuje više klasifikacionih krugova. Pristigli radovi će biti bodovani od strane rukovodstva UNSCG, a rezultati će biti objavljeni na sajtu.