LIČNE  INFORMACIJE Indira Količić
 
  Brbot bb, Bar 85000, Crna Gora
 
Indira98@hotmail.rs
 
 
Polženski | Datum rođenja 15.10.1998.| Državljanstvo Crnogorsko
OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE  

2005.-2014

.

Diploma o završenoj Osnovnoj školi «Srbija » Bar, prosjek 5.00., Diploma «Luča», đak generacije

Zamijenite  nivoom CKO-a ako je primjenjivo
 
 
LIČNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE  
Maternji jezik Crnogorski/Srpski/Hrvatski/Bosanski jezik
   
  RAZUMIJEVANJE GOVOR PISANJE
Slušanje Čitanje Govorna interakcija Govorna produkcija  
Engleski jezik C1 C1 C1 C1 C1
                                         Turski jezik                B2                              C1                             B2                              B2                             B2
Italijanski jezik B2 B2 B1 B1 B1
                                        Španski jezik                B2                              C1                             B2                              B2                             B2
Komunikacione vještine   Dobre komunikacione vještine stečene organizovanjem edukativnih tribina, vođenjem fokus grupnih diskusija, radom u gruppi
Organizacione / rukovodeće vještine

  NVO UNIJA SREDNJOŠKOLACA CRNE GORE je neprofitno omladinsko udruženje koje predstavlja krovnu organizaciju srednjoškolskih učeničkih parlamenata. Udruženje za cilj ima jačanje potencijala mladih, te njihovo aktivno učestvovanje u procesu donošenje odluka koje se tiču svih društvenih aspekata.
-bila dio koordinacionog tima za projekat Akcioni dan
-
novoizabrana lokalna koordinatorka južne regije ispred ove organizacije i na taj način radi na jačanju učeničkih parlamenata ove regie i njihovom međusobnom umrežavanju
-polaznica treninga za pisanje projekata u Budvi 2017. i na Žabljaku 2016. godine

-jedan od govornika na panel diskusiji na temu Jesmo li spremni za tržište rada EU?

-učesnik radionica projekta Budi spreman za EU vrijednosti

  predsjednica Učeničkog parlamenta Gimnazije „Niko Rolović“ za školsku 2016/17 godinu, pa samim tim organizatorka mnogobrojnih kulturnih, humanitarnih i aktivnosti ostalog karaktera koje su istom donijele 2. mjesto na takmičenju parlamenata

  član i urednik časopisa omladinskog udruženje Islamskog centra Bar

  moderator UNICEF-ovih fokus grupnih diskusija o Cyber nasilju

Digitalna kompetencija  
Obrada informacija Komunikacija Stvaranje sadržaja Sigurnost Rješavanje problema
  Samostalna upotreba Samostalna upotreba Samostalna upotreba Samostalna upotreba Samostalna upotreba
   
Ostale vještine

-kurs prve pomoći

-vozačka dozvola za B kategoriju