5W2R0255

Zorić Ivana

Datum rođenja: 14.09.1997.godine

Mjesto rođenja/prebivalište: Berane, Crna Gora

Škola: JU SSŠ „Vukadin Vukadinović“

Učenica obrazovnog profila-turistički tehničar.Aktivan član novinarske i literaturne sekcije, kao i jedan od osnivača debatnog kluba u svojoj školi. Član Preduzetničkog centra Berane, blog-motivator i jedan od govornika na kampanji „Sebi želim“ UN.

Želim da srednjoškolci shvate koliku moć odlučivanja imaju! Bez straha i predrasuda svaki srednjoškolac mora jasno reći svoj stav. Podijeli svoj problem sa nama, zajedno ćemo ga riješiti jer mi smo Unija!