1JovanBojovic

               

           

Jovan BOJOVIĆ   

 

 

Obrazovanje

 • Pravni fakultet – Univerzitet Crne Gore
 • Gimnazija „Miloje Dobrašinović“ Bijelo Polje
 • Osnovna škola „Dušan Korać“ Bijelo Polje

Organizacije

Unija srednjoškolaca Crne Gore

Unija srednjoškolaca Crne Gore je nevladino i neprofitno udruženje koje ujedno predstavlja krovnu organizaciju srednjoškolskih učeničkih parlamenata. Jedan sam od osnivača i prvi predsjednik Upravnog odbora organizacije. Trenutno obavlja funkciju Generalnog sekretara Unije srednjoškolaca Crne Gore.

Misija Unije srednjoškolaca je omogućavanje i stvaranje jedinstvene, sigurne i povjerljive krovne zajednice svih učenickih parlamenata Crne Gore sa ciljem promovisanja važnosti učestvovanja srednjoskolaca u procesima odlučivanja u vezi sa svim aspektima njihovog obrazovanja; jačanja demokratskih potencijala mladih ljudi, uključivanja u savremene trendove omladinskog aktivizma, a sve to kroz različite vidove edukacije, te međunarodnu saradnju.

Unija srednjoškolaca osnovana je u martu mjesecu 2015. godine.

U periodu od 2015- do 2017. godine obavljao je funkciju predsjednika Upravnog odbora, ujedno i lica za zastupanje organizacije. Kroz tu poziciju, radi na jačanju učeničkih parlamenata srednjih škola i na jačanju demokratskih kapaciteta mladih ljudi u Crnoj Gori.  Organizovao je brojne aktivnosti i kooridnisao radom projekata.

Kroz ovu organizaciju znatno je usavršio svoje organizacione sposobnosti, i usvojio dodatna znanja iz brojnih oblasti.

 • Jedan je od urednika zvanične web stranice ove organizacije (www.unscg.me) kao i profila na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Twitter.
 • Organizator aktivnosti koje je Unija srednjoškolaca sprovela u periodu od marta 2015. do maja 2017. godine.
 • Na seminaru za Strateško planiranje usavršio sopstvenu sposobnost planiranja i imao priliku da učestvuje u strateškom planiranju rada organizacije.
 • Prošao više obuka o pisanju projekata.
 • Supervizor Takmičenja za najbolji učenički parlament koje dvije godine zaredom uspješno sprovode Unija srednjoškolaca Crne Gore i Ministarstvo prosvjete.
 • Tokom organizacije Turnira u futsalu i košarci (regionalnih i državnog) koji je organizovanu u susret proslavi decenije od obnove nezavisnosti, a nakojem je učestvovalo preko 1000 mladih ljudi, znatno unaprijedio organizacione vještine rada u uslovima kratkoročnosti i pritiska.
 •  Jedan od organizatora i prvog Akcionog dana u Crnoj Gori.
 • Tokom Treninga o vođenju učeničkih parlamenata  bio je jedan od predavača.

U toku mandata u kojem je vršio funkciju predsjednika Upravnog odbora u više navrata vršio je izmjene i dopune Statuta organizacije.

 

Sertifikati/diplome

 • ECDL Certificate (European Computer Driving Licence)
 • Plaketa Opštine Bijelo Polje za sportistu generacije, 2011.
 • Sertifikat za volonterski rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju, prihvatanje različitosti
 • Diploma za položenu obuku u školi novinarstva za mlade
 • Diploma za uspješno završenu Školu preduzetništva i inovacija za mlade
 • Sertifikat za uspješno pohađanje edukativnog programa „Youth Euro-atlantic dialogue“
 • Pored ovih, posjeduje i 26 diploma za rezultate  na državnim i međunarodnim takmičenjima u atletici.

 

Digitalne kompetencije

 

SAMOPROCJENA
Obrada informacija Komunikacija Stvaranje sadržaja Sigurnost Rješavanje problema
Kompetentna upotreba Kompetentna upotreba Kompetentna upotreba Kompetentna upotreba Kompetentna upotreba

Nivoi: Elementarna upotreba  -  Samostalna upotreba  -  Kompetentna upotreba

Posjeduje ECDL licencu kojom se potvrđuje da u je potpunosti osposobljen za korišćenje personalnog računara i programskih aplikacija.

U okviru škole za ECDL licencu polagao je ispite:

 • Osnove informacionih tehnologija
 • Korišćenje računara i upravljanje datotekama
 • Obrada teksta
 • Tabelarne kalkulacije
 • Baze podataka
 • Prezentacije
 • Informacije i komunikacije

Jezici

 

Crnogorski – maternji jezik

Engleski jezik

Ruski jezik

 

Druge aktivnosti

 

 • Predstavnik studenata II godine Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore
 • Član Studentskog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore
 • Glavni urednik školskog lista „Gimnazijalac“ Gimnazije „Miloje Dobrašinović“ u školskoj 2014/15. godini.
 • Četiri godine u učeničkom parlamentu Gimnazije „Miloje Dobrašinović“ od čega posljednje dvije na mjestu predsjednika.
 • Napisao je Statut Učeničkog parlamenta bjelopoljske Gimnazije.
 • Član Volonterskog kluba
 • Bio je član ekološke sekcije
 • Član Mjesne zajednice „Pruška“
 • Urednik sajta Unija srednjoškolaca Crne Gore

Tokom osnovnog obrazovanja četiti godine je bio član bjelopoljskog amaterskog pozorišta. Isto toliko godina bio je član Atletskog kluba „Jedinstvo“, i za to vrijeme osvojio 26 medalja od čega 11 zlatnih, 8 srebrnih i 7 bronzanih odličja.

 

 

Konferencije, treninzi, radne grupe

 • Seminar o pisanju prijedloga projekata, UNSCG, Budva, maj 2017. – učesnik i organizator
 • Radna grupa za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji, Ministarstvo prosvjete, Podgorica 2017. - član
 • Budi spreman za EU vrijednosti – drugi sastanak sa donosicima odluka, CeMI, Podgorica, mart 2017. – govornik
 • Sastanak omladinksih organizacija, Omladinski centar, mart 2017. - učesnik
 • Okrugli sto Krovna organizacija mladih kao instrument za veće učešće u odlučivanju u Crnoj Gori, NVO Prima, Podgorica, decembar 2016. – učesnik
 • II Generalna skupština UNSCG, Budva, oktobar 2016. – organizator i učesnik
 • Trening o pisanju prijedloga projekata, UNSCG, Žabljak, mart 2016. – organizator i učesnik
 •  Generalna Skupštinu Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini- „Rastemo zajedno“, AsuBiH, Sarajevo, oktobar 2016. – govornik
 • Konferencija Teen Talk, Bravo-Telenor, Podgorica, novembar 2015. - govornik
 • I Generalna skupština UNSCG, Budva, oktobar 2015. – organizator i učesnik
 • Seminar Nove generacije – odgovorne generacije, Ambasada Amerike u Podgorici, Danilovgrad, septembar 2015. – učesnik
 • Trening o strateškom planiranju, UNSCG, Plužine, maj 2015. -  organizator i učesnik
 • PAT konferenicija, SHL, Berlin, maj 2015. – učesnik
 • Osnivačka skupština UNSCG, Budva, mart 2015. – učesnik
 • V škola preduzetništva i inovacija za mlade, UDG, Podgorica, januar 2015. – učesnik
 • Program „Youth Euro-atlantic dialogue“ – U.S. Embassy Podgorica, decembar 2014. – polaznik
 • V zasijedanje dječjeg parlamenta, Skupština Crne Gore, Podgorica, novembar 2013. – predsjedavajući
 • I zasijedanje lokalnog đačkog parlamenta, Opština Bijelo Polje, Bijelo Polje, septembar 2013. – govornik
 • Škola novinarstva za mlade, Radio Bijelo Polje, Bijelo Polje, septembar 2012.
 • Kamp mladih informatičara, Ministarstvo za informaciono društvo, Ivanova korita, januar 2010. – učesnik