Poštovani predstavnici medija,

 

Unija srednjoškolaca Crne Gore (UNSCG) se u prethodnom periodu par puta oglašavala zbog problema koji je sve više zastupljen u srednjim školama, problema vršnjačkog nasilja. Posljednji slučaj koji se dogodio u Srednjoj mješovitoj školi „Vuksan Đukić“ u Mojkovcu samo je jedan u nizu sličnih slučajeva vršnjačkog nasilja. Obzirom da je vršnjačko nasilje sve više zastupljeno i da je moguće vidjeti gotovo svakodnevno neki od oblika nasilja, ovaj posljednji ujedno predstavlja i alarm za nadležne državne institucije da u što kraćem roku riješe pitanje školskog policajca ili školskog zaštitara.

Ukoliko se u što kraćem roku ne pokrene sistemsko riješavanje ovog pitanja, shodno tendenciji porasta evidentiranih slučajeva vršnjačkog nasilja, u bojazni smo da ćemo se u narednom periodu suočavati sa još ozbiljnijim posljedicama ove, najblaže rečeno loše, a rasprostranjene prakse kod srednjoškolaca.

Unija srednjoškolaca apeluje i na organizacije civilnog sektora, da što više zajednički djelujemo na polju prevencije vršnjačkog nasilja, kako fizičkog tako i verbalnog.

 

UNSCG je u saradnji sa NVO Juventas u prethodnom mjesecu uputila pisma svim srednjim školama radi prikupljanja podataka o vršnjačkom nasilju u školama. Od 52 srednje škole tražili smo podatke o broju evidentiranih slučajeva vršnjačkog nasilja, programima prevencije i načinima djelovanja nakon izvršenja vršnjačkog nasilja. Od ukupnog broja, važnost ovog problema i shvatanje značaja učešća u njegovom rješavanju prepoznalo je svega 15 škola koje su proslijedile tražene informacije. Sve škole koje su odgovorile na dopis su stava da se na prevenciji nasilja mora više raditi.

Disciplinski postupci koji se pokreću protiv počinioca vršnjačkog nasilja nijesu dovoljno djelotvorni te se u tom smislu treba obezbijediti i dodatni pedagoško-psihološki rad. Pored psihološke podrške u cilju prevencije nasilja, potrebno je raditi kako sa žrtvama, tako i počiniocima nasilja, a kad god je moguće uključiti i roditelje u program podrške. Unija se protivi jednostavnom izbacivanju đaka iz škole, jer smatramo da se na taj način uskraćuje pravo na školovanje i podstiče povratništvo.

 

Podsjećamo i da je Unija srednjoškolaca tokom 2016. predlagala ponovno uvođenje školskog policajca, eventuano zaštitarske službe, koja se u poslednje vrijeme pominje kao alternativno rješenje, a NVO Juventas uvođenje adekvatnih programa prevencije.

 

Podsjećamo da Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju navodi da je u školi nasilje zabranjeno (član 9a), a da učenik ima pravo na «zaštitu od svih vrsta nasilja u školi, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja» (član 97).

 

Smatramo da je vršnjačko nasilje jedan od bitnijih problema sa kojima se susrijećemo i da je njegovo rješavanje kompleksno, s toga se u proces rješavanja moraju više uključiti kako uprave škola, stručne službe, učenički parlamenti, Ministarstvo prosvjete, tako i centri za socijalni rad, Uprava policije i organizacije civilnog sektora.

 

 

 

 Jovan BOJOVIĆ

Predsjednik UO UNSCG