Poštovani predstavnici medija,

Tokom prvog polugodišta ove školske 2016/17. godine, više puta ste izvještavali o zabrinjavajućim slučajevima vršnjačkog nasilja u školama i školskom okruženju, dok je, sa druge strane, znatan broj nemilih slučajeva zabilježen kamerama i objavljen na društvenim mrežama.

Budući da Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju navodi da je u školi nasilje zabranjeno (član 9a), a da učenik ima pravo na «zaštitu od svih vrsta nasilja u školi, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja» (član 97), Unija srednjoškolaca smatra da je na ovaj problem potreban sistemski odgovor od strane uprave škola, stručnih službi, učeničkih parlamenata, Ministarstva prosvjete, Uprave policije. Unija srednjoškolaca je tokom 2016. predlagala ponovno uvođenje školskog policajca, a NVO Juventas uvođenje adekvatnih programa prevencije.

Zbog sve učestalijih medijskih natpisa o srednjoškolcima koji učestvuju u fizičkom nasilju u školama i njihovom okruženju, te zabrinuti zbog činjenice da su neki od tih slučajeva rezultirali teškim tjelesnim povredama, Unija srednjoškolaca Crne Gore i NVO Juventas,  obratili su se rukovodiocima svih srednjih škola u Crnoj Gori, kako bi dobili odgovor na pitanja na koji način se registruju slučajevi nasilja u školama, te kako škola postupa u tim situacijama.

Uzimajući u obzir ulogu institucija koje za cilj imaju razvoj i poboljšanje obrazovanja, poput Ministarstva prosvjete i Centra za stručno obrazovanje Crne Gore, slična pitanja uputili smo i predstavnicima ovih institucija.

Nakon što dobijemo informacije od predstavnika institucija i srednjih škola a koje se tiču broja evidentiranih sluačajeva vršnjačkog nasilja i načina prevencije istog, upoznaćemo javnost sa rezultatima na nivou države. Informacije koje dobijemo ćemo sumarno analizirati bez navođenja izvora.

U nadi da ćete nam pomoći da informišemo javnost o problemu svakodnevice koja utiče na mlade, unaprijed vam se zahvaljujemo.

 

Srdačan pozdrav,

 

Mia Zeković,

 PR asistent

 Kontakt telefon: 067 199 388