Kao završni dio projekta “Srednjoškolski stav” koji su zajedno realizovale NVO “Juventas” i Unija srednjoškolaca Crne Gore (UNSCG), 11.09.2015. godine održana je pres konferencija za novinare u postorijama PR centra u Podgorici. Tom prilikom ispred NVO “Juventas” govorio je asistent na pomenutom projektu, Filip Kečina, a ispred UNSCG govorili su Jovan Bojović, predsjednik Upravnog odbora i Andrea Mićanović, potpredsjednica Upravnog odbora i PR organizacije.

Filip Kečina je kazao da se projekat odvijao godinu dana, a da je finansijski podržan od strane  njemačke fondacije “Schüler Helfen Leben”. U prvom dijelu projekta posjećene su sve srednje škole u Crnoj Gori, nakon čega je stvorena slika o prisutnosti omladinskog aktivizma u našem društvu. Nakon velikog broja tribina, panel diskusija itd. organizovana je Nacionalna godišnja konferencija u Budvi, u periodu od 26. do 28. marta 2015. godine na kojoj je konstituisan novi menadžment UNSCG.

Jovan Bojović je u svom izlaganju objasnio kakva je organizacija Unija srednjoškolaca Crne Gore, naveo je njenu viziju i misiju, a zatim i probleme definisane na Nacionalnoj godišnjoj konferenciji na čijem će se rješenju zasnivati njen budući rad. Najavio je da će UNSCG do kraja mjeseca otpočeti jako značajnu aktivnost osnivanja i osnaživanja Učeničkih parlamenata, ocijenivši da je poražavajuća činjenica da uopšte postoje škole u kojima takva tijela ne funkcionišu na adekvatan način.

UNSCG je, zahvaljujući detaljnoj analizi njenih lokalnih koordinatora, došla do zaključka da se vrlo mali broj srednjih škola može pohvaliti kvalitetnim radom svog Učeničkog parlamenta. Najčešći razlog tome je to što parlamenti nemaju podršku uprava škole, pa je na taj način njihov rad onemogućen.

Jovan Bojović takođe je naveo da učenici rijetko uzimaju učešće u vannastavnim aktivnostima, a profesori ih ne vrjednuju onoliko koliko bi trebalo. U narednom periodu, predstavnici Unije trudiće se da u saradnji sa Ministarstvom prosvjete podignu svijest mladih i profesorskog kadra o važnosti ovih aktivnosti.

Andrea Mićanović rekla je da su srednjoškolci uglavnom svjesni da njihovo obrazovanje ne zavisi samo od ambicija i želja, već većim dijelom od prepreka na koje svakodnevno nailaze, kao i od otpora koji im društvo često pruža. Unija je spremna da srednjoškolcima pruži podršku na njihovom putu ka uspjehu, ali joj je pored 85 delegata Generalne skupštine potrebno da bude prepoznata i od strane ciljne grupe zbog koje postoji.

UNSCG, kao tek nedavno osnovana organizacija, moraće da radi na uspostavljanju povjerenja među srednjoškolcima kroz aktivnosti i projekte koje planira da realizuje, a u vezi su sa poboljšanjem obrazovnog sistema u Crnoj Gori.

Andrea Mićanović je poručila srednjoškolcima da vjeruju u sebe, predano rade na sopstvenom obrazovanju i podizanju samopouzdanja, a u predstavnicima Unije uvijek će imati pouzdane partnere za uklanjanje bilo koje prepreke na koju naiđu i realizaciju onih ideja koje su u skladu sa ciljevima koje ova organizacija promoviše.