Nakon objavljenih rezultata testa eksterne mature iz crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti, uočeno je dosta nepravilnosti od strane učenika i profesora u vezi sa ocjenjivanjem koje je vršeno od strane Ispitnog centra Crne Gore. Unija Srednjoškolaca će, kao zastupnik svih srednjoškolaca Crne Gore, uputiti zahtjev Ministarstvu prosvjete i Ispitnom centru za direktnu komunikaciju u kojoj će iznijeti sve poznate probleme sa kojima su se učenici susretali tokom maturskog ispita iz pomenutog, ali i drugih predmeta.

Proteklih dana susretali smo se sa nezadovoljstvom maturanata kroz veliki broj uloženih žalbi. Zbog jedne pogrešne ili nedovoljno precizne riječi, učenicima nijesu priznati odgovori, što nije način ocjenjivanja na koji su navikli. Takođe, u samom ispitnom testu uočeno je mnogo grešaka, najbanalnija greška desila se sastavljačima istoga u dijelu frazeologizama, gdje su učenicima predočili za tačan odgovor nešto što je daleko od toga, a sve tačne ili odgovore slične tačnima odbijali.

Na maturskom ispitu iz engleskog jezika, maturanti su se suočili sa tehničkim problemima u audio dijelu testa - 'listening'. Naime, u nekim školama audio zapis nije se mogao razgovjetno čuti, što je učenicima onemogućilo tačnu izradu testa, dok  im je  u isto vrijeme saopšteno da  ponavljanja testa neće biti. Pojedini test administratori nijesu na krajnje ozbiljan način shvatili važnost ovih ispita, pa su čak dozvoljavali razgovor i korišćenje mobilnih telefona za vrijeme trajanja ispita.

Smatramo da je važno da se između Ministarstva prosvjete, Ispitnog centra Crne Gore i srednjoškolaca uspostavi dijalog sa ciljem rješavanja nastale situacije. Potrebno je da se pažljivo analiziraju problemi na koje ukazuju sadašnji maturanti, da se obezbijedi obavezna edukacija test administratora o važnosti maturskih ispita, kao i da se učenicima omogući uvid u njihove ispitne testove. Naše očekivanje je da će nam nadležne institucije izaću u susret i nakon sagledavanja situacije donijeti zaključke kojim će se ubuduće izbjeći uočeni nedostaci u organizaciji i ocjenjivanju testova eksterne mature.

Unija srednjoškolaca Crne Gore predstavlja krovnu organizaciju srednjoškolskih parlamenata. Osnovni cilj organizacije jeste umrežavanje i zajedničko djelovanje svih srednjoškolaca. Na taj način su u mogućnosti da efikasnije riješavaju probleme sa kojima se susreću, sprovode zajedničke projekte i ostvaruju bolju saradnju sa srednjoškolcima iz regiona. Ovakav vid umrežavanja srednjoškolaca je prisutan u gotovo svim zemljama Evrope.

U nadi da ćete objavljivanjem ovog saopštenja podržati učenički aktivizam sa ciljem unapređenja kvaliteta srednjoškolskog obrazovanja u Crnoj Gori, srdačno Vas pozdravljamo.

U ime Unije srednjoškolaca Crne Gore,

Jovan Bojović

Predsjednik Upravnog odbora UNSCG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.