Juventaslogo

NVO Juventas  je nevladina organizacija osnovana 29. januara 1996. godine u Podgorici.

Misija Juventasa je da animira što veći broj mladih ljudi da budu aktivni sudionici u procesu donošenja odluka vezanih za kreiranje i ostvarivanje njihove budućnosti.

NVO Juventas  u  saradnji sa  Unijom  srednjoškolaca  Crne Gore  zapoceo je  realizaciju projekta ,,Join Youth Voices“, koji je finansijski podržao Schüler Helfen Leben - SHL fondacija (www.schueler-helfen-leben.de).

Glavni cilj projekta se odnosio na jačanje demokratskih potencijala mladih ljudi u Crnoj Gori i njihovog aktivnog učešća u društvu, kroz izgradnju nacionalne krovne organizacije sastavljene od učeničkih parlamenata svih crnogorskih srednjih škola.

Kao rezultat projekta održana je Nacionalna godišnja konferencija gdje je izabran i novi menadžment Unije srednjoškolaca Crne Gore, gdje se u daljim aktivnostima nastavilo sa osnaživanjem kapaciteta organizacije, samoodrživosti  u njenom kasnijem djelovanju.SHL Logo

SHL je njemačka fondacija (www.schueler-helfen-leben.de) koja podržava razvoj omladinskog angažmana, koja radi u interesu mladih, dajući im priliku za učenje, povezivanje i razmjenu s drugima unutar i izvan zemlje, s ciljem da preuzmu odgovornost kao aktivni, kreativni i svjesni građani u otvorenom društvu sa jednakim standardima za sve.

Schüler Helfen Leben - SHL fondacija (www.schueler-helfen-leben.de) je finansijski podržala realizaciju projekta ,,Join Youth Voices“ i "Raise your voice" koje sprovodi UNSCG. Ministarstvo prosvjete CG

Predsjednik Unije srednjoškolaca Jovan Bojović i ministar prosvjete dr Damir Šehović potpisali su Memorandum o saradnji na aktivnosti Takmičenje za najbolji učenički parlament. Takmičenje već drugu godinu zaredom uspješno realizuje Unija srednjoškolaca uz pomoć Ministarstva prosvjete.