1

Uvidom u zapisnike sa sjednica Učeničkih parlamenata, na osnovu kriterijuma za I stepen dodjele bodova, Upravni odbor UNSCG dodjeljuje bodove školama, koje su dostavile zapisnike, na sljedeći način:

85

Na inicijativu učeničkog parlamenta Ekonomske škole ''Mirko Vešović'' ostvarena je saradnja na međunarodnom nivou. Saradnja je ostvarena sa dvije Ekonomske škole u Beogradu, Tuzla, Čačak, Zagreb, Sarajevo, Ljubljana, Banja Luka, Strumica i Novi Marof.

GetImage46657968978

Na inicijativu Učeničkog parlamenta Gimnazije ''Tanasije Pejatović’’, akcija prikupljenja novca za trinaestogodišnjeg Stefana Zvizdića, je sprovedena u periodu od 27.02.2017. do 03.03.2017. godine.

0dfa977c92792e14df41456c208e58519788192132p

Na inicijativu Učeničkog parlamenta Gimnazije ,,Tanasije Pejatović’’, kao i uz pomoc profesorice ruskog jezika i književnosti, Nataše Cmiljanić, odr\ano je poetsko-dramsko veče o poznatom ruskom pjesniku Sergeju Aleksandroviču Jesenjinu.

malisanima s ljubavljuu

Učenici Gimnazije ,, 30. septembar“ , članovi Kluba filantropa, obilježili su Međunarodni dan volontera. Podržavajući kampanju ,, Svi u vrtić“ u organizaciji UNICEF-a i Ministarstva prosvjete Crne Gore, učenici su sa svojom profesoricom Mirsadom Šabotić, prikupili igračke za mališane, polaznike novoofrmljenog vrtića u selu Bać, koji djeluje u sastavu Osnovne škole ,, Bać“ a ovu aktivnost su nazvali ,, Mališanima s ljubavlju „ Direktor škole Hasan Kurbardović se zahvalio profesorici i učenicima navodeći da je vrtić počeo sa radom 17. novembra ove godine.