45566788982344567678

Na incijativu Učeničkog parlamenta SMŠ ’’17.septembar’’, dramska sekcija je formirana još u toku prvog polugodišta.

61

Na inicijativu Unije srednjoškolaca Crne Gore učenički parlamenti srednjih škola dva grada ( Muzičke škole ,, Dara Čokorilo'' , Ekonomsko-ugostiteljske škole, Srednje stručne škole, Gimnazije ,,Stojan Cerović'' iz Nikšića i Gimnazije ,,Petar I Petrović Njegoš'') su organizovali kulturno-humanitarnu aktivnost. 

krplje

16.02.2017 NP “Durmitor” i Učenički parlament SMŠ ``17.septembar`` su promovisali krplje kao turističku ponudu kao i stazu napravljenu za tu svrhu.

7676

Na inicijativu Učeničkog parlamenta, 27. marta održana je prezentacija povodom 60 godina od potpisivanja Rimskog ugovora.

ljudska prava

Na inicijativu Učeničkog parlamenta SMŠ ’’17 septembar’’, 18.04.2017. godine organizovana je edukativna tribina o ljudskim pravima.