let ka kulturama

U okviru Gimnazije ,,30.septembar"od strane Učeničkog parlamenta organizovana je manifestacija ,,Let ka kulturama".

8z83887970

Učenici Gimnazije ‘’30.septembar ‘’ na prigodan način obilježili Međunarodni dan osoba sa invaliditetom .

56789087890000999090

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera, volonteri Gimnazije ,,30.septembar’’ u saradnji sa Učeničkim parlamentom su posjetili OŠ Bratstvo-jedinstvo -Skarepaca.

8383324979u7

Učenički parlament Gimnazije’’30.septembar’’ je organizovao prikupljanje sredstava za porodicu Murić Enes, postavljanjem štanda.

238368296364z832

Dana, 6.12.1989. godine, 25 godišnji muškaraca Mark Lepin je ušao u zgradu Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Montrealu (Kanada) sa polu-automatskom puškom.