diskusija

 

Diskusija o radu i aktivnostima Učeničkog parlementa KSI-a okupila je oko 40-ak učenika te škole.

 

 Cillj diskusije u organizaciji Učeničkog parlmenta privatne škole iz Tivta bio j etaj da učenici daju svoje komentare, prijedloge, sugestije, ali i primjedbe na rad parlamenta ove škole. Uprava škole i predsjednica učeničkog parlamenta su istakli dosadašnji rad, a zatim zajedno sa prisutnima došli do novih ideja za nastavak produktivne školske godine.

DODJELA BODOVA

I STEPEN DODJELE BODOVA

Komunikacija sa srednjoškolcim-2 boda

UKUPNO BODOVA- 2 BODA