1

Uvidom u zapisnike sa sjednica Učeničkih parlamenata, na osnovu kriterijuma za I stepen dodjele bodova, Upravni odbor UNSCG dodjeljuje bodove školama, koje su dostavile zapisnike, na sljedeći način:

Do 5 održanih sjednica - 1 bod:
Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić - 4 sjednice UP

Od 5 do 10 održanih sjednica - 2 boda:
Gimnazija "Slobodan Škerović" Podgorica - 6 sjednica UP
Stručna medicinska škola Podgorica - 9 sjednica UP
SMŠ "Braća Selić" Kolašin - 9 sjednica UP
Srednja elektro-ekonomska škola Bijelo Polje - 8 sjednica UP
Srednja stručna škola Pljevlja - 8 sjednica UP

Od 10 do 15 održanih sjednica - 3 boda:
SMŠ "Bratstvo-jedinstvo" Ulcinj - 10 sjednica UP
Srednja stručna škola Bar - 11 sjednica UP
Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Bar - 11 sjednica UP

Od 15 do 20 održanih sjednica - 4 boda:
SMŠ "Mladost" Tivat - 19 sjednica UP
ŠOSMO "Dara Čokorilo" Nikšić - 17 sjednica UP

20+ održanih sjednica - 5 bodova:
Gimnazija Cetinje - 24 sjednice UP
SSŠ "Spasoje Raspopović" Podgorica - 23 sjednice UP
Gimnazija "Niko Rolović" Bar - 21. sjednica UP
Gimnazija "Panto Mališić" Berane - 25 sjednica UP
SMŠ "17. septembar" Žabljak - 30 sjednica UP