85

Na inicijativu učeničkog parlamenta Ekonomske škole ''Mirko Vešović'' ostvarena je saradnja na međunarodnom nivou. Saradnja je ostvarena sa dvije Ekonomske škole u Beogradu, Tuzla, Čačak, Zagreb, Sarajevo, Ljubljana, Banja Luka, Strumica i Novi Marof.

Ekonomijada je takmičenje koje se prošle godine održalo u Milanu i samim tim što je Ekonomska ''Mirko Vešović'' osvojila prvo mjesto, učenički parlament je došao na ideju da ove godine domaćin bude upravo Ekonomska škola.

Za goste napravljen je divan program u kojem je Crna Gora predstavljena pjevanjem, igrom, sviranjem i recitacijom.

Prvog dana se održao ručak u školi, upoznavanje, program I posjeta Ekonomskog fakulteta i slušanje predavanja. Drugog dana, posjećena je Budva, Bar, Kotor radi upoznavanja I druženja. Trećeg dana, održano je takmičenje od 09:00 h do 11:00h. I ove godine je pobjedu odnijela Ekonomska ''Mirko Vešović''.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Kulturna manifestacija- 3 boda

III stepen dodjele bodova

Međunarodna saradnja- 7 bodova

UKUPNO: 10 bodova