asp upis fakulteta Autor: Danijela Petrović, učenica IV razreda Srednje medicinske škole "Dr Branko Zogović" Berane


   Nemo ascitur sapiens, sed fit je samo jedna od mnogih izreka o čovjeku kao biću koje nije rođeno mudro, ali mu je poklonjeno sve vrijeme ovog svijeta da se naoruža znanjem i to postane. Osnova za sticanje bogatstva zvano "znanje" trebaju biti volja i želja za uspjehom i ostvarenjem svega onoga sto smo zamislili. Pored svih navedenih komponenti, jako bitno je imati kvalitetan sistem obrazovanja koji će nas afirmisati i omogućiti da budemo najbolji među najboljima. U suprotnom, sve bi se kosilo sa našom rezolucijom da postanemo i sami dio motoa "Misli globalno djeluj lokalno"!

 

 

  Neophodno je da pohađamo fakultete koji će nam pružiti potporu za postizanje vrhunskih ciljeva i ideala. Stoga, veoma je bitno da svoje, do sada stečeno znanje, stavimo u prave ruke koje će ga štititi i još više oplemenjivati. Kako sve polazi od naših mogućnosti i ambicija, a možemo sve, tako ni ovo ne prepuštajmo slučaju čekajuci bolja vremena. Naše vrijeme je sada i djelujmo upravo sada za stvaranje svijetle budućnosti. Kada god bih pretraživala o najboljim univerzitetima svi sajtovi bi vodili SAD-u, Australiji ili Španiji. A ja želim da uvijek budem dio svoje domovine i u njoj pohadjam crnogorski "Imperijal" ili "Harvard".Iako smo površinski mala zemlja, ne znači da velikim srcima i djelima ne možemo stvoriti nešto za dobrobit svih nas! Zato oduvjek želim da pohađam fakultet medicine na svjetskom nivou, ali u Crnoj Gori. Moja vizija idealnog fakulteta izgledala bi ovako: Za sve nas koji želimo postati izvrsni ljekari, farmaceuti i profesionalci u svom poslu neophodno je prije svega priuštiti kvalitetan i odabran krug ljudi za prenošenje pravog znanja. Bitno je da taj univerzitet omogući da svo stečeno znanje postepeno prikazujemo i praktično, ali ne na starim, neupotrebljivim mašinama i spravama već onim koje su najkvalitetnije i najpogodnije za rad. Zatim učenike koji su godinama nosili titulu najboljih treba jedan svjetski univerzitet krunisati stipendijama, odnosno besplatnim školovanjem na željenom fakultetu. U idealnu skicu fakulteta ulazi i vrijeme za dodatan rad sa mladim ljudima da svoje znanje pretoče i u ekonomičnost. Dakle preduzetništvo je neizostvan dio cijele ove priče, jer sve trebamo potkrijepiti dobrim planom i sopstvenim ulaganjem.

 

  Takođe i studentski život ne smije, kao i obično, biti zanemaren. Oni su glavni motiv za dostizanje svjetskog nivoa! Stoga, pored uobičajenih prostorija poput menzi, skučenih čitaonica i neadekvatnih uslova za rad, moj univerzitet trebao bi nuditi mnostvo prostora i sredstava za učenike zeljne dodatnog znanja i za stvaranje sopstvenih eksperimenata i naučnih dokaza. Mnogo bitno u svemu tome je da postoji i raznovrsnost svjetskih, stranih jezika, jer bez medjunarodne saradnje teško je ostvariti sve ciljeve i bilo gdje u svijetu ispoljiti znanje. Za svaku uspjesnu aktivnost i iscrpan trud i rad na jednom ovakom univerzitetu trebale bi se dobijati međunarodno prihvatljive diplome, kako našem uspjehu i poslovanju ništa ne bi moglo biti prepreka. Na kraju rečeno, ali ne i manje važno, jeste raznovrsnost smjerova jer je pojam medicina sam po sebi složen i svestran. Ali ne bih se zadržala isključivo na medicini, već i na smjerovima kojima bi ostvarili sve ambicije jednog ljekara..kao npr.da vodi sopstvenu emisiju o zdravlju, sto ne bi bilo moguće ostvariti bez učenja o odnosima sa medijima.

  

S toga radimo na stvaranju jednog ovakvog projekta svjetske vrijednosti. Čuvajmo i njegujmo ono što je naše iako želimo da bude nalik nečijem drugom. Misli globalno, djeluj lokalno!