Na aktivizmu mladih u Crnoj Gori potrebno je konkretnije i snažnije raditi, a organizovanje obuka za preduzetništvo i razvoj karijere, kao i info dana za buduće studente treba da postane praksa ne samo u glavnom gradu, već i u sjevernim opštinama.

Na konferenciji "Osposobljavanje mladih iz sjevernih opština Crne Gore za tržište rada" Uniju srednjoškolaca predstavljala je predsjednica Upravnog odbora, Andrea Mićanović.

Na konferenciji naša predsjednica je istakla da naša organizacija nastoji da se informiše o problemima sa kojima se učenici susreću u školskim zajednicama i da, povratne informacije koristimo kao povod za projektne i druge aktivnosti.

„Kada smo sa srednjoškolcima u Crnoj Gori razgovarali šta nedostaje njihovj pripremi za tržište rada u okviru obrazovnog procesa, oni su istakli da treba kontinuirano raditi na poboljšanju kvaliteta izvođenja praktične nastave, na promociji preduzetništva i na podsticanju neformalnog obrazovanja“, rekla je Mićanović.

Srednjoškolci iz sjeverne regije, kako je navela, često govore da praktična nastava u srednjim stručnim školama nije na adekvatnom nivou, jer se dešava da nisu ispunjeni svi potrebni uslovi za njeno izvođenje.

„Ali sa druge strane deševa se i da se evidencija o izvršenju praktične nastave svakoga učenika ne vrši na valjan način, odnosno da izvršenje praktične nastave u srednjim stručnim školama nije redovno. U posljednje vrijeme evidentni su određeni pomaci u ovoj oblasti, ali informacije koje dobijamo od srednjoškolaca govore da ima prostora za dalje ulaganje“, rekla je Mićanović.

Više informacija o konferenciji možete pročitati OVDJE.