Pored centralne aktivnosti, panel diskusije „Učenički parlamenti - uloga i značaj“ održane u Podgorici, učenički parlamenti takođe su organizovali u svojim školama razne aktivnosti i obilježili ovaj, za nas veoma važan dan. 

 U galeriji možete vidjeti sve kreativne, zanimljive i, što je najbitnije, od strane učenika organizovane proslave u njihovim srednjim školama!