Tirana Connectivity Forum i RYCO konsultativni sastanak

Prethodne nedelje su naš Generalni sekretar, Vladimir Perazić i potpredsjednica Upravnog odbora, Nevena Jovanović imali priliku da prisustvuju događajima koji su organizovali RYCO i CDI Albania.

Vladimir je prisustvovao Tirana Connectivity Forumu 7-8. oktobra u Tirani, dok je Nevena prisustvovala konsultativnim radionicama koji je RYCO organizovao sa svim srednjoškolskim organizacijama sa Balkana u Podgorici od 7-9. oktobra.