Skoči na sadržaj

Škola jačanja kapaciteta učeničkih parlamenata

Unija srednjoškoalca Crne Gore okviru projekta “Together we make the difference”, koji je podržan od fondacije Schuler Helfen Leben, realizuje online Školu jačanja kapaciteta učeničkih parlamenata.
Zbog trenutne epidemiološke situacije i poštovanja propisanih mjera za širenje zaraznih bolesti, škola će biti organizovana online.
Škola se organizuje za predstavnike/ce svih učeničkih parlamenata u Crnoj Gori i to u dvije grupe.
Prvu grupu će činiti predstavnici/e 26 učeničkih parlamenata a škola će biti realizovana u toku marta i aprila mjeseca. Drugu grupu će čini isti broj predstavnika/ca učeničkih parlamenata koji/e će školu pohađati u toku aprila mjeseca.
Škola je osmišljena na način da se jednom nedjeljno (3 nedjelje) održavaju četvorosatni moduli na kojima će učesnici/e imati priliku da stiču nova znanja i postojeća unaprijeđuju u sljedećim oblasitima:
– zakonska regulativa/ prava za učeničke parlamente/ statut, poslovnik i drugi akti
– vizuelna identifikacija učeničkih parlamenata
– demokratski procesi u radu i njihovo unaprijeđenje
– aktivnosti učeničkih parlamenata i saradnja sa upravom škole
– unaprijeđenje organizacionih vještina
kao i druge teme od važnosti za učeničke parlamente.
Sve što je potrebno jeste da učenički parlamenti ispune prijavni formular i dostave informacije o svom predstavniku do 15.03.2021. godine na e-mail adresu unijasrednjoskolacacg@gmail.com
PRIJAVNI FORMULAR – PRIJAVNI FORMULAR ZA ŠKOLU JAČANJA KAPACITETA UČENIČKIH PARLAMENATA