Realizovana Škola preduzetništva

U ponedeljak, 8. marta, počela je sa realizacijom Škola preduzetništva u Hotelu Franca u Bijelom Polju. Školu je organizovala Unija srednjoškolaca Crne Gore uz podršku Uprave za sport i mlade, u sklopu HAB projekta. Ambiciozni mladi ljudi iz Rožaja, Mojkovca, Bijelog Polja, Berana, Pljevalja, Petnjice i Plava su imali priliku da se prijave za školu.

Nakon edukativnih radionica, uslijedile su prijave za Školu preduzetništva.
Slanjem eseja na temu “Moj preduzetnički duh”, mladi iz gorenavedenih opština prijavljivali su se za školu. U hotelu Franca bilo je smješteno 20 mladih ljudi, koji su, nakon pregledanih prijava, imali priliku da uče o preduzetništvu. Uz Uroša Bulatovića, iz Unije mladih preduzetnika, učili su o osobinama preduzetnika, osvnovama biznis plana i komunikacije, te o izradi marketing plana.

Ideja nije falilo. Podijeljeni u ekipe, mladi su razvijali biznis plan za svoje preduzetničke ideje. Osmišljene su četiri preduzetničke ideje na kojima će polaznici, uz pomoć mentora, raditi u narednih mjesec dana.

Agenda nije bila naporna, pa je bilo vremena i za druženje, kao i razmjenu nekih inovativnih preduzetničkih ideja. Kako su mladi budućnost, tako će i budućnost biti puna inovativnih ideja koje će nas okružiti.