Akcioni dan 2021

Nakon pauze prošle godine zbog pandemije COVID-19 virusa, ove godine Akcioni dan će se održati 01. oktobra!

Projekat „Akcioni dan“ već od 1968. godine sprovodi se u zemljama Zapadne i Sjeverne Evrope, a poznat je pod imenom „Action day“, odnosno „Social day“. Projekat uopšteno podrazumijeva da, tokom jednog dana, učenici širom zemlje dobiju priliku da određen vremenski period budu zaposleni na mjestu koje sami odaberu, ili koje im obezbijedi organizator projekta, bez obaveze da tokom ta 24h pohađaju nastavu u školi.
Za njihov posao, potrebno je sa poslodavcima unaprijed dogovoriti iznos dnevnice, a sve prikupljene dnevnice se uključuju u poseban fond pomoću koga se kasnije raspisuje konkurs koji za svoj cilj ima odabir, finansiranje, pružanje podrške i monitoringa jednom ili više projekata (u zavisnosti od prikupljenih sredstava) u matičnoj ili stranoj zemlji. Projekti koji bi imali mogućnost da konkurišu za novac za cilj svog djelovanja moraju imati poboljšanje pozicije mladih kroz razvijanje njihovih kapaciteta i znanja.


Akcioni dan kod nas?
U Crnoj Gori ovaj projekat predstavlja priliku za srednjoškolce da tokom jednog dana rade na mjestu usklađenom sa njihovim obrazovnim profilom i steknu iskustvo, kao i bolju percepciju onoga čime će se baviti u budućnosti. Trudimo se da svakom srednjoškolcu obezbijedimo radno mjesto koje odgovara njegovoj struci da bi učesnici stvorili autentičnu sliku o svom budućem zanimanju i stekli korisno iskustvo u praksi.
Do sada je Unija srednjoškolaca projekat Akcioni dan realizovala 2017. godine u Podgorici, 2018. u tri grada: Podgorici, Baru i Bijelom Polju i 2019. u čak 10 gradova: Budvi, Tivtu, Baru, Podgorici, Bijelom Polju, Herceg Novom, Mojkovcu, Rožajama, Plužinama i Beranama. 2020. godine zbog pandemije virusa COVID-19 Akcioni dan nije realizovan. Ove godine projekat će se realizovati 1. oktobra zbog pogoršane epidemiološke situacije u prvoj polovini godine. Akcioni dan je podržan od strane SHL fondacije (Schuler Helfen Leben) iz Berlina.

Čvrsto vjerujemo da će potencijalni poslodavci ovaj događaj prepoznati kao važan i da će dati svoj doprinos, kao i srednjoškolci koji će svi zajedno biti dio Akcionog dana 2021.

Zainteresovani poslodavci mogu nam se javiti putem naših kanala komunikacije.