Tribina o zaštiti podataka

 U multimedijalnoj sali opštine Tivat, Učenički parlament je u saradnji sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, organizovao edukativnu tribinu na temu “Zaštita ličnih podataka maloljetnika na Internetu”.

 Predstavnici Agencije, predsjednik Savjeta Agencije Muhamed Gjokaj, direktor Agencije Čedomir Mitrović, šef Odsjeka za pristup informacijama Biljana Božić i pravni savjetnik Odsjeka za predmete i žalbe Jelena Pejović, održali su izuzetno zanimljivu edukativnu tribinu o načinima na koje se maloljetna lica mogu zaštititi na Internetu, te šta zapravo znači objaviti sliku na društvenim mrežama kao i da li je zakonom kažnjivo objaviti sliku sa osobom čiju saglasnost nemamo napismeno.

Svi prisutni učenici bili su impresionirani naizgled jednostavnim, a opet tako bitnim činjenicama koje mogu ostaviti pečat na njihovu budućnost. 

 

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova
Edukativne tribine – 3 boda

V stepen dodjele bodova
Prisustvo stručnog lica – 1 bod
Posjećenost u velikom broju – 1 bod

UKUPNO: 5 bodova