Skoči na sadržaj

Tribina o prevenciji HIV-a u Gimnaziji Berane

Na inicijatiovu UNSCG, učenički parlament zajedno sa Savjetovalištem za prevenciju HIV-a organizovao je edukativnu tribinu dana 27.12.2016. godine kojoj su porisustvovali učenici IV-2 i III-2 kao i nekoliko profesora ove škole. Naime, srednjoškolci su sa stručnjacima iz Savjetovališta i Doma zdravlja mogli da razgovaraju na temu reproduktivnog zdravlja, polno prenosivim infekcijama, kao i o tome šta je to HIV i kako se može preventivno djelovati i zaštititi. Važnost ove tribine sagleda se u tome da se mladi unaprijed edukuju, da se prevaziđu sve predrasude i da se javnost upozna sa prijetnjom koju ova zlokobna bolest nosi sa sobom, kao i to da se spriječi diskriminacija svih onih koji su inficirani HIV-om, i da im se pruži potrebna podrška i tretman.

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina – 3 boda

V stepen dodjele bodova
Aktivnost se sprovodi na inicijativu UNSCG  – 1 bod
Prisustvo stručnjaka – 1 bod

UKUPNO: 5 bodova