SSŠ PV: ''Umjetnost, a ne grafit''

Učenički parlament Srednje stručne škole, u saradnji sa umjetničkim klubom i profesoricom Nevenkom Maralicom je sproveo projekat ”Umjetnost, a ne grafit”. Cilj projekta je bio da se pokaže da nije svako ,,pisanje“ po zidu nepristojno, već da može da ima i umjetničku vrijednost.

U kabinetu elgleskog jezika velikim slovima je napisano ,,LONDON“, zatim potret Šekspira, Svetog Patrika kao i Kip slobode (koji još nije završen). Akcija se nastavila u kabinetu istorije. Tu je naslikan portret Petra II Petrovića Njegoša, portret Tanasija Pejatovića ali i legendarna slika ,,Kosovka djevojka“. Takođe je oslikan i kabinet maternjeg jezika sa šaljivim ilustracijama.

Ovaj projekat će biti nastavljen i u drugom polugođu.

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova:
Ostale aktivnost (izrada crteža u školskim kabinetima) – 3 boda

UKUPNO: 3 boda