Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" posjetila Sajam knjiga u Beogradu

Na sajam su otišli đaci trećeg i četvrtog razreda. Na izletu su bili ukupno tri dana, a agencija sa kojom su sarađivali je Inrut.

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova

Ostale aktivnosti – 3 boda

UKUPNO: 3 boda