Panel diskusija u podgoričkoj Gimnaziji

Panel diskusija okupila je: učenike nastavnike, predstavnike NVO sektora, medije, ali ostale zainteresovane strane koje žele da učestvuju kreiranju virtuelnog svijeta kome se poštuje premisadajeonlinesvijetjavniprostoridaseprincipiivrijednostiljudskihpravaiunjemumorajujednakopoštovatikaourealnom. Paneldiskusijaorganizovanajesaciljemdadoprinese, baremunekomsegmentu, dasesuočumosovimproblemomidaganastavimopobjeđivati“, iakosmosvjesnidajetoipakproceskoji ćetrajati.

Napočetku, direktorka Gimnazije, gospođZoja Bojanić-Lalović, pozdravila je sve prisutne uz napomenu da je za suzbijanje nasilja na internetu neophodno skretanje pažnje na problem, ali građenje kapaciteta mladih ljudi nastavničkog kadra za sticanje kompetencija potrebnih da prepoznaju efikasno djeluju protiv ovakvog vida kršenja ljudskih prava i u online i offline svijetu.

okviru panel diskusije, Marija Gošović, školski psiholog, analizirala je posljedice nasilja na internetu, ali dala smjernice kome se obratiti za pomoć kako reagovati slučajevima kada smo svjedočili žrtve nasilja. Andrea Mićanović govorila je iz ugla učenice, ali vršnjačke edukatorke uprojektuNo Hate OfflineNo Hate Onlineukazala na problem prisutnosti nasilja na međuvršnjacima. Gospodin JakšBacković, načelnik posebne jedinice policiji za sajber kriminal, koji je specijalizovan za sve slučajeve nasilja na internetu, od krađ identieta do vršnjačkog nasilja, objasnio je šta sve podrazumijeva sajber kriminal, ali načine na koje se jedinica kojom rukovodi bori sa ovim problemom. Gospođa Snežana Zekić, inspektorka za maloljetničku delinkvenciju CB u Podgorici, iznijela je svoje iskustvo s terena, ali i ukazala na zakonsku regulativu u ovoj oblasti. Gospođa Kristina Ćetković, predstavnica NVO 35mm, govorila je o tome u kojoj mjeri je NVO sektor uključen u detektovanje svih savremenih oblika kršenja nečijih prava i realizovanim aktivnostima organizacije iz koje dolazi kada je ova problematika u pitanju.

Događaj je i medijski propraćen, a najavljen je i na sajtu Ministarstva prosvjete.

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina (panel diskusija)- 3 boda

IV stepen dodjele bodova
Mediji- 2 boda

UKUPNO: 5 bodova