Online anketa o radu parlamenta

 Po ugledu na ostale kolege, i barska Ekonomsko-ugostiteljska škola sprove je anketu o radu UP sprovedenu od strane UNSCG. Učenici koji pohađaju redovno nastavu informatike radili su anketu na tim časovima, dok je ostatak učenika organizovao parlament da u grupama dolaze u kabinet i rade anketu. I više nego zadovoljni rezultatima, ali i odzivom drugara iz škole, od kojih je njih 548 (od 730) bilo anketirano, UP je dokazao svoju posvećenost radu.

 

DODJELA BODOVA

II STEPEN DODJELE BODOVA

Komunikacija sa srednjoškolcima-2 boda

V STEPEN DODJELE BODOVA

Aktivnost na inicijativu UNSCG-1 bod

UKUPNO BODOVA- 3 BODA