Obilježen Svjetski dan nauke u Gimnaziji “30.septembar”

 

Jasno se moglo vidjeti da su učenici posebno bili zainteresovani za biologiju i hemiju, ali pažnja nije jenjavali ni za fiziku informatiku geografiju i crnogorski-srpski, bosanski , hrvatski jezik. Zadivljeni dječji pogledi budno su pratil filmove, prezentacije, a praktični koraci zaokupljali su najveći dio pažnje. Kroz edukaciju i zabavu prikazane su činjenice koje naši učenici nijesu u prilici da vide na časovima redovne nastave.

sep2

Program Dana nauke u našoj školi obuhvatio je predavanja iz: fizike, gdje je profesor Daut Dedeić sa učenicima trećeg razreda Ensarom Dedeićem i Denisom Fetahovićem odradio vježbe: određivanje žižne daljine, određivanje talasne dužine, djelovanje magnetnog polja na strujni provodnik.Demonstrirani su zakoni održanja energije , zakon održanja inpulsa i momenta inpulsa.
Zatim predavanje iz georafije na kojem je pored osnovnih činjenica o vulkanima i vulkanizmu profesorica Sabaheta Ramović sa učenicima prvog razreda Ajnom Dacić, Nejlom Murić, Kanitom Šabotić, Elmom Hajdarpašić, Advanom Kardovićem, Sarom Ljaić, Belminom Hadzićem, Adeom Ademagić, Adelisom Šutković i Nedimom Kardovićem prikazala erupciju vulkana. Učenici su napravili vulkane i u njima miješali sirće i sodu bikarbonu izazivajući erupciju.
Događaj posvećen informacionim tehnologijama u okviru ovogodišnjih Dana nauke obilježila je Informatička sekcija na čelu sa prof.Muhamedom Šaljićem i odabranim učenicima: Pepić Alejna, Kalač Nejla, Hadžić Belma, Kalač Dino. Oni su kroz četiri teze objasnili tokove nastnaka računara, naveli njihove prednosti, ali nas i upozorili. Naglasili su razvoj računara: Abakus, Paskalina, mehanički računari, elektronski i digitalni računari, pa sve do današnjih personalnih i super računara. 

sep4

Posebno se čekao nastup učenika drugog i četvrtog razreda koji su uz pomoć svoje profesorice hemije, Igbale Murić, izveli veliki broj ogleda.

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina – 3 boda

UKUPNO: 3 boda