Muđuopštinski sastanak delegata u SEŠ "Mirko Vešović"

Sastanku su prisustvovali po jedan ili dva delegata iz osam srednjih škola iz Podggorice kao i tri van nje (Kolašin, Danilovgrad, Cetinje).
Na ”okruglom stolu” je diskutovano o svim aktivnostima koje svaka pojedinačno škola sprovode, zatim koje od tih aktivnosti možemo zajedno sprovesti kao i o temama o koje pričamo na sjednicama, problemima sa kojima se susreće u školama. Dogovorena je humanitarna akcija za sledeću nedelju na opštinskom nivou na inicijativu Učeničkog parlamenta Ekonomske škole ”Mirko Vešović”.

DODJELA BODOVA:

III stepen dodjele bodova

Međuopštinska saradnja- 5 bodova

UKUPNO: 5 bodova