Skoči na sadržaj

Koncert kamerne muzike ŠOSMO ,,Dara Čokorilo'', Nikšić

Koncert koji je održan 20. decembra bio je vrlo uspješan. UP uz pomoć prof. Dragane Glomazić i pomoćnice direktora Sanje Radulović je pripremio potreban materijal za prezentaciju kompozitora čije su kompozicije bile izvedene te večeri.
Publika je imala priliku da čuje kompozicije pisane sa klavirski duo, gitaru i violinu, sastav harmonika… Preovladavala je muzika 19-og i 20-og vijeka.
Ove prilike voditelja nije bilo već je program bio ištampan na papirima koji su bili podijeljeni publici na početku koncerta. Zadovoljno i sa željom da se ponovo desi ovaj koncert publika je napustila salu.
O ovoj prilici je pisao dnevni list ,, Pobjeda’’.

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova

Ostale aktivnosti (učešće u akciji) – 3 boda

UKUPNO: 3 boda