Humanitarna akcija za djecu sa smetnjama u razvoju


Srednja mješovita škola ,,Bratstvo-jedinstvo” u saradnji sa centrom Pravo na život organizovala je humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za djecu sa smetnjama u razvoju. Učenički parlament je zajedno sa djecom pravio novogodišnje ukrase, koje su sljedećeg dana, zajedno sa djecom, prodavali ispred Doma kulture.

II STEPEN DODJELE BODOVA
Humanitarna akcija – 4 boda

UKUPNO BODOVA – 4 boda