Gimnazija Cetine kroz dvije aktivnosti obilježila Dan srednjoškolaca

Povodom Dana srednjoškolaca Učenički parlament je organizovao debatu i diskusiju na temu ,,Mladi u Crnoj Gori su dovoljno uključeni u procese odlučivanja”.
Diskusiju je vodio Miloš Marković, izvršni direktor NVO “Aktivna zona”.

Kao drugu aktivnost su imali prijateljsku futsal utakmicu sa učenicima Srednje stručne škole.

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova

Edukativna tribina (debata)- 3 boda

Sportska aktivnost- 3 boda

III stepen dodjele bodova

Saradnja na opštinskom nivou- 3 boda

V stepen dodjele bodova

Aktivnost sprovedena na inicijativu UNSCG (debata)- 1 bod

UKUPNO: 10 bodova