Anketa kao potvrda efikasnog rada učeničkog parlamenta

 Anketu su popunjavali članovi učeničkog parlamenta koji su istakli veoma korektan i kvalitetan rad u periodu od septembra do decembra 2016 godine.

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova

Anketa- 2 boda

UKUPNO: 2 boda